Pár našich referencí instalací úpravy vody

DZ KLATOVY - farma Zálesí

Komplexní realizace úpravy vody. Nové vrty, chlorace, automatická filtrace železa a manganu.

více

Změkčovač vody pro 2 bytové domy Milovice

Instalace změkčovače vody pro 2 bytové domy Milovice pro odstranění tvrdosti vody

více

Změkčovač vody pro bytový dům Mnichovo Hradiště

Instalace změkčovače vody s mechanickým kalový filtrem.

více

Změkčovač vody pro hotel Atlantis

Instalace automatického změkčovače vody pro hotel Atlantis.

více

Farma Jezerka Kadaň

Instalace zařízení na plně automatizovanou úpravu vody.

více

ANIMO ŽATEC - farma Zlonice

Komplexní realizace vodohospodářství pro zkvalitnění pitné vody.

více

LAUFEN Znojmo - změkčovač vody pro automatické linky

Denní spotřeba pitné vody z řadu 25m3/den
Vysoká tvrdost vody 2 mmol/l

více

KSM Hrádek nad Nisou

Denní spotřeba technologické vody 57m3/den a a pitné vody 60m3/den

více

ANIMO ŽATEC - farma Lišany

Denní spotřeba vody 350 - 600m3/den
Nový vrt o výkonu 5l/s
Vodojem 600m3

více

Farma FADOM

Denní spotřeba vody 60 - 90m3/den
Akumulační nádrž 50m3
Vysoká hodnota manganu 0,6mg/l a dusičnanů 86 mg/l

více

Změkčovač vody pro 4 bytové domy Milovice

Denní spotřeba pitné vody z řadu 20 – 40m3/den
Extrémně vysoká tvrdost vody 5 mmol/l s vysokou tvorbou vodního kamene

více

Farma Buzice

Denní spotřeba vody 30m3/den
Akumulační nádrž na pitnou vodu 25m3 + na odpadní vodu 25m3
Vysoká hodnota manganu 1mg/l

více

LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Petrovice

Mechanická filtrace a automatická desinfekce vody
Denní spotřeba vody 100m3, vodojem 50m3

více

LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Plánice

Mechanická filtrace a automatická desinfekce vody Denní spotřeba vody 50m3, vodojem 50m3 Míchání vody ve vodojemu pro celkovou desinfekci vody bez „mrtvých stojatých míst“ vody

více

Úprava vody pro laboratorní účely s čistotou vody 0,1 mikroS/cm

Vodovodní řad, TDS 870 mikroS/cm
Mechanická filtrace + RO filtrace AQ RO 100 o výkonu 100l/h

více

DRUPORK – farma Medlov

Denní spotřeba vody 70m3/den
Nové 2 vrty 120m hluboký, každý vydatnost 1,5l/s
4 x 10m3 akumulační nadzemní plastové nádrže s automatizací plnění

více

Průmyslová reverzní osmóza AQ RO PRO 250

Denní spotřeba vody 3m3/den
Vodovodní řad - vysoká tvrdost vody
Předfiltrace a duální změkčovač + RO filtrace + nádrž 1000l + tlakové čerpadlo s frekvenčním měničem

více

Průmyslová ATS stanice s automatickým řízením čerpadel, výkon 78m3/h

Denní výroba filtrované vody max 600m3/den
Voda z rybníka upravovaná přes pískové filtry na užitkovou – technickou vodu pro průmyslovou zónu

více

Průmyslová reverzní osmóza AQ RO PRO 250

Ruční myčka aut
Duální změkčovač + RO filtrace + nádrž 1000l + tlakové čerpadlo s frekvenčním měničem na DEMI vodu
Denní spotřeba vody 3m3/den
řad - vysoká tvrdost vody

více

Farma Koryta - úprava vody z vrtu a akumulace

Denní spotřeba vody 25m3/den
Vyčištění a chemická regenerace vrtu + čerpací zkouška + sladění čerpání vrtu dle nominálního výkonu vrtu, vydatnost vrtu 25m3/den

více

Průmyslová reverzní osmóza AQ RO PRO 250

Denní spotřeba vody 3m3/den
Vodovodní řad - vysoká tvrdost vody

více

Rodinný dům Praha - Průmyslová reverzní osmóza AQ RO PRO 500

Denní spotřeba vody až 4m3/den. 2 x vrt o hloubce 100m, kompletní vystrojení a napojení, výkon každého vrtu je 1 l/s.

více

Průmyslová reverzní osmóza AQ RO PRO 2000

Denní spotřeba vody až 20m3/den. Vodovodní řad - vysoká tvrdost vody (před RO filtrací je dávkování antiscalant).

více

Lubská Zemědělská a.s. - farma Hejná. - Filtrace dusičnanů a tvrdosti vody

Denní spotřeba vody až 60m3/den. 2 vrty, celková vydatnost 0,9 l/s.

více

Farma KELEČSKO a.s. - Průmyslová RO filtrace 4m3/h

Denní spotřeba vody až 90m3/den. Nové 2 vrty, každý vydatnost 0,7 l/s.

více

INTEGRO – farma Vítání

Denní spotřeba vody až 96m3/den. Chemické regenerace 3 ks vrtů a optimalizace čerpání.

více

ZEPO Bělohrad

Denní spotřeba vody až 80m3/den. Vystrojení nové studny a optimalizace čerpání.

více

Farma Chrudim

Denní spotřeba vody až 160m3/den. Realizace 2 ks nových vrtů 100m hluboké, vydatnost vrtů celkem 2,6l/s = 224m3/den - vystrojení, kompletní rozvody do vodárny a nadzemního vodojemu Glóbus 100m3.

více

Česká Drůbež s.r.o. - farma Brod nad Tichou

Denní spotřeba vody až 160m3/den. Čerpací zkouška a vystrojení nového vrtu 100m hluboký, vydatnost 1,3l/s, čerpací zkouška, optimalizace čerpání vrtu.

více

Autoservis - Lakovna LAK RACING Chotíkov

Denní spotřeba vody 12m3/den. Nový vrt 70m hluboký včetně vystrojení a napojení do provozu. Zádržná podzemní nádrž 50m3 s technickou místností + 2m3 nádrž na DEMI vodu

více