Plotové centrum Kopeček – oplachovací linka - 2023

 • Denní spotřeba vody 3 - 5m3 / 12 hodin
 • Vlastní vrt
 • Vysoká hodnota vodivosti 1 120 mikroS/cm, vysoká tvrdost 4 mmol/l, nižší hodnoty železa a manganu
 • Realizace úpravy vody v kvalitě do 30 mikroS/cm složená z:
  • Předfiltrace
  • Automatický duální změkčovač vody
  • RO filtrace 500
  • Akumulační nádrž 1000 l
  • Speciální ATS stanice na DEMI vodu s frekvenčním měničem
  • UV lampa na výstupu z nádrže pro zajištění bakteriologické nezávadnosti
  • Plná automatika provozu úpravy vody
  • Veškeré možné bypass pro možnost řešení průtoků vody z různých zdrojů vody