Vrty a studny

Zajistíme pro Vás vyhledání ideálního místa na vrt či studnu za pomoci našich specializovaných hydrogeologů, vrt odborně vyvrtáme a vypažíme, dle čerpací zkoušky a Vašich potřeb vystrojíme čerpadlem a vodotěsnou šachtou včetně napojení do provozu a potřebné úpravy vody. Budete li potřebovat, zajistíme Vám také potřebná povolení pro realizaci vrtu včetně následného povolení čerpaní vody z vrtu a jeho legalizace.

Níže je desatero pro správnou realizaci a provozování vrtu - naše doporučení.

Desatero pro vaše vrty a studny

Voda je základ života. Mít vlastní studnu nebo vrt je bezpochyby velká výhoda. Nejste závislí na vodovodním řadu, voda z vrtu je skoro "zadarmo" , což sebou nese výrazné ekonomické úspory. Jistě o tom ví každý zemědělec, který má živočišnou nebo rostlinnou výrobu. O to více, když přijde teplé této jako minulý rok a voda je potřeba každý den v mnohem větším množství. Nejde zde pouze o vodu na pití, ale také na zavlažování, chlazení pomocí rozprašování, voda je také potřeba na oplachy, mytí, na výrobu, na dekoraci, na relaxaci.

Vrt a studna však není "bezedná" a vyžaduje správné zacházení, aby jste měli vodu stále v přijatelné kvalitě, v dostatečném množství a hlavně dlouhodobě. Bohužel praxe ukazuje, že většina vlastníků těchto vlastníků nemá potřebné informace k tomu, jak s vrty a studnami nakládat. Zdroj vody se pumpuje, co to dá, často se vysaje do dna, využívá se spíše často nárazově. Není to však pouze "díra v zemi", kam se strčí čerpadlo a můžeme čerpat. Často však narážíme na tuto neznalost, jak si vlastník nevědomky likviduje vlastní zdroj vody. Vystřízlivění přijde v momentě, kdy se ve vrtu či studni výrazně sníží jeho vydatnost, zhorší se kvalita nebo přestane úplně fungovat. Aby zdroj vody byl stále v kondici, je nutné vědět možnosti zdroje vody, sladit jeho nominální vydatnost + čerpadlo a jeho správné umístění - hloubku.

Aby jste si uchovali vlastní zdroje vody, dáme vám "DESATERO" základních rad pro maximální životnost a vydatnost vrtů a studen:

  1. PROVEDENÍ- správné provedení a místo vrtu či studny má za následek jeho výkon i životnost. Důležitá je správná a dostatečná hloubka, správně vrt vystrojen - perforace vždy ve zvodni - přítoku vody, vrt dobře obsypán bez nevyplněných puklin, vrt dostatečně zatěsněn z vrchu, aby do něj nenatékala povrchová vody nebo si jí vrt sám nepřisával. K tomu je také nutná vodotěsná šachta, aby do vrtu či studně z vrchu nenatékala povrchová voda, která může vrt chemicky i bakteriologicky kontaminovat.
  2. VYDATNOST- každý zdroj vody má svou vydatnost. Ta se rozděluje na nominální - kolik máte čerpat vody, aby neklesala hladina vody o více než 50% vodního sloupce, maximální - krátkodobá, kde hladina vody klesne o více než 70% vodního sloupce, v některých případech až k čerpadlu. Výkon zdroje vody se zjistí čerpací zkouškou, kde se zdroj vody po dobu cca 7 - 21 dní různě zatěžuje a tím se určí nominální a maximální výkon. Čím je čerpací zkouška delší, tím máte více objektivní informace. Často se totiž stává, že zdroj vody je schopný dávat hodně vody několik dní, ale pak najednou výrazně ztratí výkon, protože odsál okolní kapacity a pak je již pouze závislí na spodním přítoku vody.
  3. KVALITA VODY- je určená podložím, ale také čerpáním vody. Když se čerpá příliš, pak se zvýší přítok nad obvyklou hodnotu, a voda na sebe strhává jak mechanické nečistoty, tak i nežádoucí látky a kvalita vody se tím výrazně zhorší. Proto je nutné, by se voda vždy čerpala dle nominálního výkonu.
  4. HLOUBKA ČERPADLA- u vrtu má být čerpadlo vždy v neperforované části (kde nejsou otvory na přítok vody), ideálně vždy mezi perforacemi tak, aby čerpadlo nasávalo kuželovitě jak ze spodní, tak i vrchní perforace a tím rovnoměrně využívalo přítoky vody v různých hloubkách. Tím je vrt ideálně využíván a nezatěžován, nezhoršuje se kvalita vody. Když je čerpadlo v perforaci, vysává toto čerpadlo lokálně zvodeň, tím ji nadmíru zatěžuje, což má za následek vysoký kal a sediment, postupné zanesení perforace i čerpadla. Čerpadlo by nemělo být nikdy pod poslední perforací a také v kalníku. U studně by nemělo být čerpadlo příliš nízko, aby vířením nenasávalo kal na dně studny.
  5. ČERPADLO- typ a výkon čerpadla má být zvolen podle potřeby okamžité s denní spotřeby, podle nominálního výkonu zdroje vody, dle hloubky, kam má být umístěno a také dle kvality vody. S tím souvisí i dostatečné chlazení čerpadla - čerpadlo potřebuje mít vždy proud nasávané vody zespoda, který chladí motor a tím zajišťuje jeho nepřehřátí. Když je vrt či studna příliš velký průměr, je vždy nutné dát na čerpalo chladící plášť, který právě zajišťuje dostatečný průtok vody kolem motoru do sání čerpadla. Hloubka, vodní sloupec a délka potrubí do koncového odběru vody určuje, jaký výkon má čerpadlo mít, aby jste na výstupu z vrtu měli dostatečný tlak a průtok. Pravidlo je každých 10m hloubky čerpadla nad vodní sloupec je ztráta 1 bar, každých 10m potrubí je ztráta cca 0,1 bar. Pro vrty s vyšším znečištěním vody železem, manganem, mechanickými nečistotami je lepší čerpadlo s plovoucími koly. Výběr typu čerpadla nechte vždy na kvalifikované firmě, určení správného typu čerpadla určuje skutečně mnoho okolností. Uchycení čerpadla má být vždy nezávisle na potrubí a má být vždy uchyceno na specializovaném lanu nebo kovovém lanku. Není nic horšího, když čerpadlo při jeho vyndávaní spadne do vrtu, protože bylo uchyceno na potrubí, které povolilo.
  6. POTRUBÍ- vnitřní průměr by měl být stejný, jako je vnitřní napojení čerpadla a potrubí. Menší průměr snižuje průtok a zbytečně "brzdí" čerpadlo, větší průměr není dobrý z důvodu pomalejšího průtoku, který může mít za následek usazování nečistit (železo, mangan, vodní kámen, sediment atd. na vnitřní stěně potrubí a tím jeho postupné zanášení.
  7. REGULACE A SONDY- každý vrt by měl mít spodní a vrchní sondu, která vypíná čerpadlo při přílišném poklesu hladiny a vrchní, kdy se čerpadlo má sepnout k čerpání. Ideální je tlaková sonda, která dle tlaku vodního sloupce sama ovládá čerpadlo dle naprogramování a můžete mít přesné a aktuální hodnoty hladiny vody při čerpání, můžete si přesně sladit průtok - výkon čerpadla.
  8. ČIŠTĚNÍ- každý vodní zdroj vody a čerpadlo se postupně zanáší a tím se mu snižuje výkon. Je nutné pravidelně čistit vodní zdroj od usazeného sedimentu na dně, dále u vrtů čištění pažnice a perforace od usazeného železa, manganu, vodního kamene či jiných usazenin. U čerpadel jejich znečištění sání, hydrauliky. Mechanické čištění je dobré na odstranění kalu na dně vodního zdroje, pro odstranění usazenin na pažnici a perforaci je často nutná tzv. chemická regenerace, která speciálními kyselinami a procesem čištění rozpustí veškeré usazeniny a tím pěkně uvolní vrt s následkem výrazného zvýšení jeho výkonu.
  9. ZABEZPEČENÍ- vstup ke studni či vrtu by měl být vždy dostatečně zabezpečen proti vstupu zvířat, cizích osob a hlavně dětí. Rizika jsou cílená kontaminace zdroje vody nebo pád dítěte do studny či vrtu, které mají často fatální následky. Minimálně by měl být poklop studny či šachty vrtu uzamčen petlicí.
  10. SELSKÝ ROZUM A PŘÍSTUP - vlastní zdroj vody vyžaduje správné zacházení a přístup. Šetřit v tomto směru se často nevyplácí. Neodborné provedení vrtu nebo studny, nesprávné vystrojení, čistění a nastavení provozu vede k výraznému zkrácení životnosti a výkonu zdroje vody, také ke zhoršené kvalitě vody. Často se setkáváme se situací, kdy už studna nebo vrt nejde "zachránit". Když však dojde včas k optimalizaci, zdroj vody bude dodávat lepší kvalitu vody, vyšší výkon a hlavně jistotu, že budete využívat vlastní zdroj vody dlouhodobě a bez problémů.

Budete li mít potřebu poradit či správně "odladit" váš zdroj vody, jsme Vám plně k dispozici. Jsme specialisté na studny i vrty, vyhledání místa vrtu, realizace nového vrtu včetně napojení, čištění a chemická regenerace, provozní odladění vrtu, úprava vody a celé vodohospodářství.