Zajistíme finance na Vaše projekty

  1. Posouzení stavu vodního zdroje a návrh řešení zdarma
  2. Leasing technologie financování až na 5 let.
  3. Možnost splátek na 12–36 měsíců s odkladem splátek.
  4. Vyhledání dotačních titulů - dotace od 40% celkových nákladů na projekt úpravy vody
  5. Vypracování žádosti o dotaci v případě, že budete splňovat požadavky pro získání dotace.
  6. Legislativu pro stavební řízení nebo legalizaci a modernizaci stávajícího vodního zdroje.
  7. Realizaci celého projektu, předání a zaškolení obsluhy, servisní kontroly.