Řešíme problémy s vodou

Nabízíme jednotlivá řešení vašich potřeb úpravy vstupní vody (vodovodní řad, studny, vrty, rybníky či jiné zásobárny vody) dle vašich požadavků a parametrů – množství a kvalita výstupní vody. Využíváme moderní plně automatické průmyslové technologie filtrace. 

Používáme výhradně prověřené technologie s dlouhou životností a nízkými provozními náklady, jednoduchou obsluhou, plně automatické bez nutnosti jakýchkoli zásahů. 

    

Nejčastější problémy vstupní vody

  • Nedostatečné množství vody (nízký výkon vrtu, nízký výkon čerpadla, zanesená čerpadla a rozvod vody, špatná dimenze rozvodů vody, špatný systém distribuce vody, zvýšená spotřeba vody)
  • Nekvalitní a nevhodná voda (vysoké hodnoty železa, manganu, tvrdosti, síranů, chloridů, bakteriologická kontaminace)
  • Nízký tlak (zanesené rozvody, špatná čerpadla, nevhodné expanzní nádoby)
  • Zanesené rozvody (vodní kámen, železo a mangan, nečistoty v potrubí)
  • Zarostlé a nefunkční ventily (vodní kámen, železo a mangan)

Rizikové faktory vody z vrtu

  • Mechanické nečistoty (rez, bláto, kal, písek atd.)
  • Tvrdá voda (vodní kámen) – velké množství vápníku ve vodě
  • Železo a mangan, Sírany
  • Nízké pH, Dusičnany a dusitany
  • Bakteriologická kontaminace, CO2