Ekonomické úspory a návratnost investic

Co získáte?

 • Vždy dostatek kvalitní vody (nové vrty nebo regenerace a optimalizace vrtů i studní)
 • Voda bez mechanických nečistot (rez, bláto, kal atd.)
 • Pitná a chutná voda (vyšší spotřeba u zvířat vody i krmiva, vyšší detoxikace, lepší imunita, kvalitnější maso, mléko, vejce, vyšší dojivost, vyšší váhový přírůstek)
 • Měkká voda bez vodního kamene (eliminace ucpávání technologie, rozvodů,  trysek atd., lepší rozpustnost organických hnojiv a dalších látek)
 • Vysoká čistící a absorpční schopnost vody (lépe do sebe rozpouští nečistoty i různé látky např. průplachy rozvodů na dojírně)
 • Možnost nastavení individuálních parametrů vody (pH, tvrdost)
 • Plná automatizace s minimální údržbou a náklady
 • Dlouhá životnost

Ekonomické úspory

 • Výrazné snížení oprav strojů a technologií na vodu způsobené vodním kamenem, železem a dalšími látkami ve vodě (postřikovače, čerpadla, ventily, proplachy a jakákoliv další technologie) 
 • Nulové výpadky způsobené nedostatkem vody nebo její špatnou kvalitou (ucpání, zanesení, zablokování zdrojů vody a technologie)
 • Není nutné používat žádnou chemii pro eliminaci vodního kamene a jiných nežádoucích jevů vody
 • Časová úspora – zrychlení napouštění, vypouštění jednotlivých technologií (postřikovače, nádrže na míchaní hnojiv atd.)
 • Zlepšení rozpouštění hnojiv ve vodě bez rizika srážení
 • Zlepšení zdraví a imunity jednotlivých zvířat (úspora za léčení nemocí) 
 • Zlepšení kvality masa, mléka a dalších produktů živočišné výroky
 • Zvýšení dojivosti (cca o 3-5%), zvýšení a zrychlení váhového přírůstku (vyšší spotřeba vody na pití, vyšší dávky krmení)
 • Zajištění dotací ve výši minimálně 50 %, zajištění financování na celý projekt

Návratnost investice

Vzorový příklad při spotřebě 50 m3 denně u tvrdé a železité vody z vrtu/tvrdá voda z vodovodního řadu. 

POPIS / HODNOTY VRT ŘAD
Náklady na nový zdroj vody (vrt/vodovodní přípojka) 270.000 Kč 270.000 Kč
Náklady na pořízení filtrační technologie 660.000 Kč ** 490.000 Kč *
Náklady na provoz technologie za rok 190.000 Kč 180.000 Kč
Náklady na spotřebu vody/rok 54.000 Kč *** 1.496.500 Kč
Náklady za první rok (nový vrt + technologie + provoz) 1.120.000 Kč 2.436.500 Kč
Návratnost investice na vrt a technologii 11 měsíců **** nevratná
Roční úspora za vodu (vrt/vodovodní řad) 1.442.500 Kč 0,00 Kč
Náklady na 5 let 2.096.000 Kč 9.142.500 Kč

** pouze mechanický filtr a změkčovač vody (ve vodovodním řadu není železitá voda)
**** mechanický filtr, změkčovač a odželezňovač vody
**** cena 3 Kč/m3 u vrtu, 82 Kč/m3 u vodovodního řadu
**** dle potřeby realizovat vodovodní přípojku či nikoliv


Průměrná cena vodného a stočného je nyní 82 Kč za 1 m3. Ceny vody se v České republice v každém okrese liší – např. v Klatovech se za 1 m3 platí 61,70 Kč, v Sokolově tato částka činí 121 Kč. Voda navíc meziročně zvyšuje svou cenu v průměru o  2,5 %.