Úprava vody pro zemědělství

V zemědělství se voda používá při pěstování plodin i při chovu hospodářských zvířat. Vzhledem k vysokým nárokům na kvalitu potravin je velice důležité používat při těchto činnostech pouze kvalitní voduProto se velice často neobejdete bez její vhodné úpravy. 

Výsledkem správné úpravy vody v zemědělství a zahradnictví je zajištění optimálního růstu rostlin, zdraví zvířat, ochrana a delší životnost používaných zařízení.

Proč je v zemědělství důležitá čistá voda?

  • Jako napájecí vodu pro hospodářská zvířata lze podle platných předpisů používat pouze vodu vyhovující vyhlášce na pitnou vodu.
  • Čistá voda přispívá k optimálnímu růstu plodin a chrání zdraví zvířat
  • Významně prodlouží životnost používaných zařízení.

S námi získáte dostatek kvalitní vody

  • Změkčování vody (odstranění vápenatých a hořečnatých iontů, prevence proti vodnímu kameni)

  • Odstranění železa a manganu (odželeznění, ochrana používaných zařízení)

  • Chemická dezinfekce vody (eliminace bakterií a virů)

  • UV dezinfekce (odstranění řas, bakterií a nežádoucích mikroorganismů)

 

Víte jaké jsou nejčastější problémy s vodou?

Závady vstupní vody Rizikové faktory vody z vrtu
Nedostatečné množství vody (nízký výkon vrtu, nízký výkon čerpadla, zanesená čerpadla a rozvod vody, špatná dimenze rozvodů vody, špatný systém distribuce vody, zvýšená spotřeba vody) Mechanické nečistoty (rez, bláto, kal, písek atd.)
Nekvalitní a nevhodná voda (vysoké hodnoty železa, manganu, tvrdosti, síranů, chloridů, bakteriologická kontaminace) Mechanické nečistoty (rez, bláto, kal, písek atd.)
Nízký tlak (zanesené rozvody, špatná čerpadla, nevhodné expanzní nádoby) Tvrdá voda (vodní kámen) – velké množství vápníku ve vodě
Zanesené rozvody (vodní kámen, železo a mangan, nečistoty v potrubí) Železo a mangan, Sírany, Nízké pH, Dusičnany a dusitany
Zarostlé a nefunkční ventily (vodní kámen, železo a mangan) Bakteriologická kontaminace, CO2

Všechny tyhle problémy Vám můžeme vyřešit. Nabízíme jednotlivá řešení vašich potřeb úpravy vstupní vody (vodovodní řad, studny, vrty, rybníky či jiné zásobárny vody) dle vašich požadavků a parametrů.

Co můžete získat?

Vždy dostatek kvalitní vody

Špičkové řešení na míru

Na Vaše projekty zajistíme finance. 

 

Každý zákazník je pro nás důležitý

Neděláme jen nabídky od stolu. Telefonujeme, přicházíme, setkáváme se, mluvíme, analyzujeme a přinášíme řešení na míru.