Pár našich referencí instalací úpravy vody

Průmyslová reverzní osmóza AQ RO PRO 250

Denní spotřeba vody 3m3/den
Vodovodní řad - vysoká tvrdost vody

více

Rodinný dům Praha - Průmyslová reverzní osmóza AQ RO PRO 500

Denní spotřeba vody až 4m3/den. 2 x vrt o hloubce 100m, kompletní vystrojení a napojení, výkon každého vrtu je 1 l/s.

více

Průmyslová reverzní osmóza AQ RO PRO 2000

Denní spotřeba vody až 20m3/den. Vodovodní řad - vysoká tvrdost vody (před RO filtrací je dávkování antiscalant).

více

Lubská Zemědělská a.s. - farma Hejná. - Filtrace dusičnanů a tvrdosti vody

Denní spotřeba vody až 60m3/den. 2 vrty, celková vydatnost 0,9 l/s.

více

Farma KELEČSKO a.s. - Průmyslová RO filtrace 4m3/h

Denní spotřeba vody až 90m3/den. Nové 2 vrty, každý vydatnost 0,7 l/s.

více

INTEGRO – farma Vítání

Denní spotřeba vody až 96m3/den. Chemické regenerace 3 ks vrtů a optimalizace čerpání.

více

ZEPO Bělohrad

Denní spotřeba vody až 80m3/den. Vystrojení nové studny a optimalizace čerpání.

více

Farma Chrudim

Denní spotřeba vody až 160m3/den. Realizace 2 ks nových vrtů 100m hluboké, vydatnost vrtů celkem 2,6l/s = 224m3/den - vystrojení, kompletní rozvody do vodárny a nadzemního vodojemu Glóbus 100m3.

více

Farma Brod nad Tichou

Denní spotřeba vody až 160m3/den. Čerpací zkouška a vystrojení nového vrtu 100m hluboký, vydatnost 1,3l/s, čerpací zkouška, optimalizace čerpání vrtu.

více

Autoservis - Lakovna LAK RACING Chotíkov

Denní spotřeba vody 12m3/den. Nový vrt 70m hluboký včetně vystrojení a napojení do provozu. Zádržná podzemní nádrž 50m3 s technickou místností + 2m3 nádrž na DEMI vodu

více

Farma ČIHÁŇ

Denní spotřeba vody 30m3/den. Vyčištění a chemická regenerace vrtu 30m hluboký pro zvýšení výkonu vrtu + optimalizace čerpání.

více

Úprava vody pro 400 ks dojnic

Denní spotřeba vody 50m3/den, nový vrt 93m hluboký o výkonu 3l/s (260m3/den), filtrace železa, manganu, desinfekce vody, rekonstrukce vodárny

více

AGROVATION Kněžmost a.s.

Filtrace železa, manganu, tvrdosti, síranů, chloridů. Optimalizace pH. Elektronické řízení celkového rozvodu vody.

více

INTEGRO a.s. - farma Velká Chmelištná

Denní spotřeba vody 80 - 120m3/den, úprava vody z rybníka, filtrace železa a manganu, zákal, desinfekce vody, rekonstrukce vodárny.

více

LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Luby

Denní spotřeba vody 75m3/den, čištění a navýšení výkonu vrtu, filtrace dusičnanů a tvrdosti vody, desinfekce vody

více

LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Nový Čestín

Denní potřeba vody 50m3/den, Odstranění železa, manganu, dusičnanů. Eliminace tvrdosti vody, ATS stanice, vodojem

více

ZD LNÁŘE - farma Hajany

Úprava vody z vrtu a ze studní. Odstranění železa a manganu. Odstranění bakteriologické kontaminace. ATS stanice.

více

KORA PS - farma Chříč

Realizace nového vrtu. Filtrace železa a manganu. Odstranění bakteriologické kontaminace vody.

více

DRUPORK – farma Jiříkov

Denní spotřeba vody až 70m3/den.
Nový vrt 80m hluboký, vydatnost až 2l/s.

více

DRUPORK – farma Újezd u Černé Hory

Denní spotřeba vody až 100m3/den.
Nové 2 vrty 56 a 116m, vydatnost 70m3/den.

více

LIPRAPORK a.s. - farma Lipec

Instalace RO filtrace na výrobu otopné vody o výkonu 40l/h

více

LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Nicov

Denní spotřeba vody 40m3/den, Čištění vrtu a chemická regenerace vrtu, eliminace tvrdosti vody, desinfekce vody, rekonstrukce vodárny.

více

VEMA Chrudim a.s. - farma Načešice

Denní spotřeba vody 50m3/den, Navýšení výkonu studny, eliminace vysoké tvrdosti vody, desinfekce vody

více

VEMA Chrudim a.s. - farma Zalažany

Vyčištění studní a optimalizace čerpání. Odstranění mechanických nečistot a tvrdosti vody.

více

PRVNÍ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Tuňechody

Čištění a chemická regenerace 4 ks vrtů, odstranění mechanických nečistot vysokovýkonným mechanickým filtrem.

více

ZBIROŽSKÁ a.s. - farma Zbiroh

Čištění a chemická regenerace vrtu, optimalizace čerpání vody dle čerpacích zkoušek, navýšení výkonů vrtů.

více

ZD HAŇOVICE a.s. - farma Sobáčov

Úprava vody z vrtu. Odstranění mechanických nečistot, tvrdosti vody a bakteriologické kontaminace.

více

ZD HAŇOVICE a.s. - farma Bílá Lhota

Odstranění mechanických nečistot a tvrdosti vody. Automatická desinfekce vody. Optimalizace čerpání vody z vrtu.

více

ZD HAŇOVICE a.s. - farma Haňovice

Optimalizace a propojení čerpání vody ze studně a vrtu. Kompletní rekonstrukce potrubí a rozvodů technické místnosti.

více

Rodinný dům Hradec Králové

Filtrace a změkčovač vody. Odstranění síranů, chloridů, dusičnanů, a dočištění vody. Zprovoznění vrtu.

více