AGROVATION Kněžmost a.s.

Úprava vody z vrtu (železo, mangan, tvrdost, sírany, chloridy, bakteriologická kontaminace, snížení pH pro míchání hnojiv)

  • kontrola a nastavení čerpadla ve vrtu, optimalizace čerpání z vrtu
  • filtrace železa, manganu, tvrdosti, síranů, chloridů - Průmyslová RO filtrace 3m3/h
  • optimalizace pH pro míchání organických hnojiv
  • úprava vody na pitnou vodu do provozu administrativní budovy pro zaměstnance
  • sólo rozvod vody pro mytí strojů přímo z vrtu
  • elektronické řízení celkového rozvodu, automatizace plnění nádržných nádrží 3 x 25m3,
  • tlakový rozvod vody frekvenčním čerpadlem do celého provozu
  • napouštění postřikovačů - rozvod a čerpadla o výkonu 10m3/10 minut
 

Zádržné nádrže 3x 25m3

 

Filtrace železa, manganu, změkčení vody

Průmyslová RO membrána 3m3/h, zádržné nádrže 2 x 2m3 na pitnou vodu, automatizace provozu

Talková ATS stanice Grundfos s průtokoměry na regulaci pH, tvrdosti, elektronické řízení nádrží a servopohonů.

Napouštění nádržných nádrží pro DAM a vypouštění zádržných nádrží pro postřikovače o výkonu 10m3/10 minut