Farma KELEČSKO a.s. - Průmyslová RO filtrace 4m3/h

  • Denní spotřeba vody až 90m3/den
  • Nové 2 vrty, každý vydatnost 0,7 l/s
  • 45m3 akumulační betonová podzemní nádrž
  • Filtrace železa, manganu, amonných iontů, tvrdost vody, CHSK - Mn, desinfekce vody
  • Úprava vody na kvalitu pitné vody
  • Elektrorozvody a el. rozvaděč k úpravě vody
  • Plná automatizace úpravy vody

RO 4000, ATS, dávkování antiscalant

Ovládání RO filtrace


Automatická duální uhlíková předfiltrace OP C 180

Úprava vody v kontejneru

Automatická filtrace železa manganu


Dávkování chloru - oxidace do filtru železa a manganu + dávkování chloru do filtrované vody po RO do akumulační nádrže