Farma Koryta - úprava vody z vrtu a akumulace

  • Denní spotřeba vody 25m3/den
  • Vyčištění a chemická regenerace vrtu + čerpací zkouška + sladění čerpání vrtu dle nominálního výkonu vrtu, vydatnost vrtu 25m3/den
  • 2 x 2m3 akumulační samonosná plastová nádrž
  • Mechanická filtrace, automatická desinfekce vody, ATS stanice o výkonu 7m3/h s frekvenčním měničem, automatizace plnění a dopouštění vody z vodovodního řadu v případě vysoké spotřeby vody
  • Úprava vody na kvalitu pitné vody
  • Elektrorozvody a el. rozvaděč k úpravě vody
  • Plná automatizace úpravy vody

Nový rozvaděč, napájení vrtu, hladinové hlídání, plná automatizace