LUBSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - farma Nový Čestín

Úprava vody z vrtu, denní spotřeba vody 40m3/den

  • Filtrace železa, manganu, dusičnanů, dále automatická desinfekce
  • Eliminace tvrdosti vody přes IONIMAX DN 50 - ionizace a polarizace vody
  • Realizace proplachu - regenerace filtrace pouze čistou filtrovanou vodou (výrazné prodloužení životnosti filtrace)
  • Kompletní nové rozvody a elektroinstalace v nové technické místnosti
  • Nátěr vnitřního vodojemu 80m3 izolační barvou BISIL na pitnou vodu
  • ATS stanice - tlakové duální čerpadlo s frekvenčním měničem pro celý rozvod do provozu - tlaková čerpadla realizována přímo na zakázku

Filtrace železa, manganu a dusičnanů, desinfekce vody a optimalizace čerpaní vody

Automatizace filtrace a frekvenční měniče k čerpadlům instalovaným v vnitřním 80m3 vodojemu

Eliminace tvrdosti vody přes IONIMAX

Vnitřní nátěr vodojemu barvou BISIL na pitnou vodu, vnitřní tlaková čerpadla s frekvenčním měničem

Rozvaděč filtrované vody do jednotlivých rozvodů

Automatice proplachu filtrů čistou vodou

Filtrace železa a manganu

filtrace dusičnanů