Lubská Zemědělská a.s. - farma Hejná. - Filtrace dusičnanů a tvrdosti vody

  • Denní spotřeba vody až 60m3/den
  • 2 vrty, celková vydatnost 0,9 l/s
  • 100m3 akumulační betonová podzemní nádrž 50m převýšení oproti farmě
  • Filtrace dusičnanů, eliminace tvrdosti, automatická desinfekce vody
  • Úprava vody na kvalitu pitné vody
  • Elektrorozvody a el. rozvaděč k úpravě vody
  • Plná automatizace úpravy vody

Filtrace dusičnanů, mechanická filtrace, IONIMAX na eliminaci tvorby vodního kamene

 

Regulace průtoku, mechanická filtrace, automatická desinfekce chlorem, servo na ovládání vrtu