ANIMO ŽATEC - farma Lišany

  • Denní spotřeba vody 350 - 600m3/den
  • Nový vrt o výkonu 5l/s + sběrná studna o výkonu 10l/s
  • Vodojem 600m3
  • Vysoká hodnota železa 2,5 mg/l, mangan 0,56 mg/l, amonné ionty 0,2 mg/l, vysoká tvrdost vody 5 mmol/l
  • Úprava vody na kvalitu pitné vody – automatická filtrace železa a manganu o výkonu 2 x 30m3/h – praní vzduchem s 80% snížení prací – odpadní vody + automatická desinfekce chlorem, akumulace vody v 600m3 vodojemu, ATS stanice s frekvenčním měničem o výkonu 120m3/h pro praní filtrace a provoz farmy bez ztráty tlaku a průtoku
  • Ionizace a polarizace vody pro eliminací vodního kamene
  • Elektrorozvody a nový rozvaděč vody
  • Plná automatizace úpravy vody
  • Optimalizace čerpání z vrtů přes frekvenční měniče se stálým tlakem
  • Veškeré možné bypass pro možnost řešení průtoků vody z různých zdrojů vody