Hřebčín Ostrov Kinsky – Chlumec n. C. - 2023

 • Hřebčín s 85 šlechtěnými a dostihovými koňmi
 • Denní spotřeba vody 5 - 10m3 / den, okamžitá spotřeba až 3m3/h
 • Vlastní nový vrt
 • Vysoká hodnota vodivosti tvrdosti, železa, manganu, chloridů, amonné ionty,
 • Realizace úpravy vody v kvalitě pitné vody ideální pro šlechtěné koně složená z:
  • Realizace nového vrtu 50m hluboký včetně povolení o výkonu 1,5l/s = 130m3/den
  • Automatická duální filtrace železa a manganu
  • Duální uhlíková filtrace
  • Automatický duální změkčovač vody
  • RO filtrace RO PRO 1000 o výkonu 1000l/h s regulací tvrdosti a kvality vody na výstupu – zkrácená verze
  • Automatická desinfekce chlorem
  • Akumulační nádrž 3000 l
  • Speciální ATS stanice na upravenou vodu s frekvenčním měničem
  • Komplet rozvody elektro, rozvaděč
  • Kompletní rozvody vody z vrtu do vodárny
  • Plná automatika provozu úpravy vody
  • Veškeré možné bypass pro možnost řešení průtoků vody z různých zdrojů vody