Obec Strašnov 2023

 • Denní spotřeba vody 100 – 130m3/den
 • Nový vrt 160m hluboký + stávající vrt 75m
 • Vodojem – globus 150m3
 • Vysoká hodnota železa 0,72 mg/l, vysoká hodnota tvrdosti 5,1 mmol/l, bakteriologické znečištění
 • Realizace úpravy vody v kvalitě pitné vody se skládala z:
  • Regulace čerpání vrtů přes frekvenční měniče a regulační průtokoměry
  • Chlorace – oxidace vody do filtrace
  • automatická filtrace železa a manganu o výkonu 7,6 m3/h – praní vzduchem s 80% snížení odpadní vody na praní filtrace
  • akumulace vody 150m3
  • odpadní a sedací nádrž 2 x 25m3
  • ATS stanice s frekvenčním měničem o výkonu 2 x 14m3/h pro obec a praní filtrace bez ztráty tlaku a průtoku
  • Kompletní elektrorozvody, rozvaděč a plná automatizace
 • Veškeré možné bypass pro možnost řešení průtoků vody z různých zdrojů vody