Farma ZS Devět křížů – Domašov - 2024

 • Denní spotřeba vody 60 m3/den
 • Zdrojem vody jsou studna + 2 nové vrty
 • Vysoká hodnota železa 2 mg/l a manganu 0,9 mg/l, vysoká barva a kal vody z vrtů
 • Vlastní vodojem 50m3 – voda samospádem do farmy s nedostatečným tlakem a průtokem.
 • Realizace úpravy vody v kvalitě pitné vody se skládala z:
  • Regulace čerpání vrtů
  • Chlorace – oxidace vody do filtrace
  • automatická filtrace železa a manganu o výkonu 5 m3/h – praní vzduchem s 80% snížení odpadní vody na praní filtrace
  • akumulace filtrované vody v 50 m3 – automatizace hladinového ovládání
  • ATS stanice s frekvenčním měničem o výkonu 2 x 14m3/h pro farmu a praní filtrace bez ztráty tlaku a průtoku
  • Kompletní elektrorozvody, rozvaděč a plná automatizace
  • Veškeré možné bypass pro možnost řešení průtoků vody z různých zdrojů vody