DZ KLATOVY - farma Zálesí

Komplexní realizace úpravy vody. Nové vrty, chlorace, automatická filtrace železa a manganu a radonová odvětrávací věž.
 
 • Denní spotřeba vody 90 – 140 m3/den
 • Vystrojení 2 nových vrtů – čerpadla s frekvenčními měniči
 • Podzemní vodojem 2 x 50m3
 • Vysoká hodnota manganu 0,55 mg/l, vysoká hodnota radonu 330 Bq/l

Realizace úpravy vody v kvalitě pitné vody se skládala z

 • Vystrojení 2 nové vrty – čerpadla s frekvenčními měniči
 • Chlorace – oxidace vody do filtrace
 • automatická filtrace železa a manganu o výkonu 7,6 m3/h – praní vzduchem s 80% snížení odpadní vody na praní filtrace
 • Radonová odvětrávací věž o výkonu až 7m3/h
 • automatická desinfekce chlorem
 • ATS stanice s frekvenčním měničem o výkonu 2 x 28m3/h pro farmu a praní filtrace bez ztráty tlaku a průtoku
 • Kompletní elektrorozvody, rozvaděč a plná automatizace
 • Veškeré možné bypass pro možnost řešení průtoků vody z různých zdrojů vody

Filtrace železa a manganu

Radonová odvětrávací věž - Nerez

ATS stanice s mechanickou kalovou filtrací

Elektrický rozvaděč s MAR

MAR - Grafické ovládání veškeré technologie včetně hlídání a alarmů na dálku