Rodinný dům Hradec Králové

  • Úprava vody 2m3/den
  • Zprovoznění vrtu - instalace čerpadla, optimalizace čerpání a napojení na rozvod
  • Oxidační nádrž na snížení hodnoty železa, manganu a CO2
  • Filtrace odstranění železa a manganu (+ navýšení pH automatickým dávkovačem), změkčovač vody
  • RO membrána 300l/h - odstranění síranů, chloridů, dusičnanů, dočištění vody
  • Zpětná mineralizace vody na hodnoty pitné vody 
  • Desinfekce vody automatickým dávkovačem
  • Zádržná nádrž 1000l

Filtrace železo a mangan, RO membrána, Zádržná nádrž 1 000l, desinfekce vody a zvýšení pH

Oxidační nádrž na provzdušnění vody a vysrážení železa a manganu z vody

 

Zádržná nádrž 1000l + mineralizace

 

Postupné vysrážení železa a manganu v oxidační nádrži